2015-04-23

Rejestry

Rejestry, ewidencje, archiwa

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu prowadzi rejestr administracyjny polskich statków żeglugi śródlądowej

W zależności od rodzaju statku wyróżnia się 4 rodzaje rejestrów:

  • 01 - statki o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości powyżej 20 m2;
  • 02 - statki o napędzie mechanicznym o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2;
  • 03 - statki bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości powyżej 20 m2;
  • 04 - statki bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2

W/w rejestry są jawne. Osoby zainteresowane mogą żądać poświadczonych wyciągów i odpisów z rejestrów.

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu prowadzi rejestr wydanych wspólnotowych świadectw zdolności żeglugowej, oraz ewidencje wydanych dokumentów bezpieczeństwa statków, świadectw pomiarowych, zarejestrowanych książek kontroli oleju i dzienników pokładowych, a także ewidencje wydanych dokumentów kwalifikacyjnych.