2015-04-23

Składniki majątku

Składniki majątku

Urząd dysponuje następującymi ważniejszymi składnikami majątku

  • dwa samochody
  • trzy motorówki inspekcyjne
  • koszarka (jednostka pływająca bez napędu)
  • wyposażenie specjalistyczne Technicznej Komisji Inspekcyjnej

a ponadto sprzęt biurowy i innye materiały koniecznei do prawidłowego funkcjonowania jednostki administracyjnej.