2015-04-23

Kontakt

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
ul. Kleczkowska 52
50-227 Wrocław

www.wroc.uzs.gov.pl

tel. / fax: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

konto nr 59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

NIP 895-18-30-432