2015-04-23

Instrukcja obsługi

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu składa się z podstawowych elementów:

  1. Menu głównego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony.

  2. Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się dane podmiotów, artykuły, formularze itp.